Monday, May 21, 2007

Melilea Greenfield Organic


Melilea Greenfield Organic diformulasikan oleh pengkaji dan pakar organik yang terkenal di USA. Dr Henry Chang dengan berdasarkan kepada 3 fungsi yang terunggul di dunia iaitu ;


fungsi makanan organik

fungsi naturopati

fungsi teori pemulihan semulajadi


Melilea Greenfield Organic dihasilkan oleh Greenfield USA Corporation yang merupakan sebuah kilang pembuatan makanan organik yang berdaftar dengan Department of Health Services, Food & Drug Branch, State of Carlifornia, USA sebagai mematuhi semua peruntukan peraturan makanan Amalan Perkilangan Baik Persekutuan (Federal Good Manufacturing Practice). Ia juga telah diuji oleh makmak-makmal yang diiktiraf di seluruh dunia dan mengesahkan makanan ini adalah selamat.


Melilea Greenfield Organic telah dikategorikan sebagai makanan organik bebas daripada pencemaran yang bertaraf 5 bintang oleh Organic United Nations Friendship Association (OUNFA) dan disahkan HALAL oleh Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), Amerika Syarikat.


No comments: